Tävla

Anmälan till Roygalan 2016 är nu stängd.

Tävlingsavgiften är 1 000 kr ex. moms per bidrag och faktureras med betalningsvillkor 10 dagar. Tävlingsavgiften för Roy Jr är 200 kr ex. moms per bidrag och faktureras med betalningsvillkor 10 dagar.
Om betalning inte sker inom föreskriven tid kan bidraget diskvalificeras ur tävlingen.

Kategorier och tävlingsregler

Specialpriser

Magdalena In de Betou